Filtriranje proizvoda

Belinka (2)

Belinkini premazi su sredstva za zaštitu i dekoraciju drva. Drvo štite od nametnika, vremenskih i mehaničkih utjecaja, a njima se može sanirati i napadnuto drvo.