Datum objave: 19. 04. 2019.

CRYSTALRES je transparentna dvokomponentna polimerna smola, prikladna za izradu stakleno transparentnih odljevaka.

  

Maksimalna preporučena debljina odljevka u jednom sloju je cca 3 - 5 cm.
Za veće debljine potrebno je nanošenje u više slojeva s vremenskom razmaku od 12 sati između slojeva.

 

UPUTE ZA RAD:

Smola je vrlo tekuća i samorazlivna, te je zbog toga treba ograditi tj. upotrijebiti kalup. Pošto ima jako dobru prionjivost na drvo, kamen, beton,... potrebno je koristiti silikonske kalupe ili površinu kalupa premazati sredstvom za naknadno lakše razdvajanje ako je iz nekog drugog materijala.

Kod svake vrste smole se mora poštivati maksimalna moguća debljina nanosa u jednom sloju. Točna debljina ovisi o vrsti smole, temperaturi zraka (npr. kod više temperature možemo zalijati manju debljinu u jednom sloju), vlage zraka, oblika koji se želi izraditi,…

 

PIGMENTIRANJE SMOLE:

Količina pigmenta / tonera ovisi o željenom stupnju obojanosti i debljine proizvoda (kod debljih slojeva, potrebno je manje pigmenta / tonera).

Pigmentiranje smole sa VIVAT pigmentima ili KOLORO EPO pastama:

  • za transparentne boje se dodaje od 0,05 do 0,5% pigmenta (težinski)
  • za pune boje se dodaje 2-5% pigmenta (težinski)

 

Pigment se uvijek stavljaju u komponentu A. Na taj način imamo dovoljno vremena za dobro promiješati pigment i smolu (treba paziti da se težina pigmenata ne ubraja u omjer između komponenti A i B kod kasnijeg dodavanja komponente B).

 

MIJEŠANJE KOMPONENTI:

Masa se koristi samo na temperaturama od 15°C  stupnjeva na više.

U posudu za miješanje izvažemo potrebnu količinu komponente A i dodamo odgovarajuću količinu komponente B, te to sve zajedno dobro promiješamo (kod miješanja treba paziti da se ne umiješa prevelika količina zraka u masu). Promiješanu masu prelijemo u drugu posudi i ostatke sa stjenki iz prve posude ostružemo i sve zajedno još jednom dobro promiješamo. Miješanjem u dva koraka izbjegavamo nastajanje da nam se pojedini dijelovi mase kasnije ne stvrdnu dobro zbog loše pomiješaosti komponenti. Zatim sa dnom posude lagano potučemo po nekoj površini kako bi eventualno nastali mjehurići zraka isplivali na površinu.

Vrijeme upotrebe mase (vrijeme koje imamo na raspolaganju za mješanje komponenti i zalijevanje ovisi o vrsti smole i temperature zraka).

 

NAKNADNA OBRADA:

Kada se masa potpuno stvrdne, može se brusiti i polirati. Brušenjem postižemo ravnomjernu visinu s drvom, a poliranjem vraćamo visoki sjaj koji je izgubljen tijekom brušenja.

 

OPĆE UPUTE ZA RAD S EPOKSIDNIM MASAMA:

Kada radite s masama za zalijevanje, vrlo je važno da:

  • se komponenta A i komponenta B izvažu
  • koristimo točnu vagu
  • prilikom rada nosimo zaštitnu opremu (rukavice, ...)
  • upotrebljavamo štapove i posude za miješanje
  • poštivamo otvoreno vrijeme za rad s masom i njezino sušenje